Muziek!

Groepen woensdag 

Kids 1e – 2e leerjaar o.l.v. Femke

Kids 3e – 4e leerjaar o.l.v. Femke

Teens 5e – 6e leerjaar o.l.v. Femke

Jeugd 1 o.l.v. Kimberly & vervanging Lauren 

Jeugd 2 o.l.v. Kimberly & vervanging Lauren

Adults 1 o.l.v. Gwyneth

Groepen donderdag

Selectie 1 o.l.v. Kimberly 

Selectie 2 o.l.v. Kimberly 

Groepen vrijdag

Selectie 3 o.l.v. Gwyneth

Adults 2 o.l.v. Gwyneth

Groepen zaterdag

Kleuters 1 o.l.v. Cato & Rintse

Kleuters 2 o.l.v. Cato & Rintse

Kids 1e lj.  o.l.v. Noortje

Kids 2e lj. o.l.v Gwyneth 

Kids 3e lj. o.l.v. Gwyneth 

Kids 4e lj. o.l.v. Gwyneth 

Teens 5e – 6e lj. o.l.v. Gwyneth 

G-dans o.l.v. Noortje & Cato